Firmaaftaler

Firmaaftaler – De Grønne Fysioterapeuter

Kom arbejdsskaderne i forkøbet eller hjælp dine medarbejdere til behandling, når skaderne er sket. Kontakt De Grønne Fysioterapeuter på tlf 38 40 22 20 eller mail kontakt@degroennefysioterapeuter.com og hør nærmere. Vi laver behandlinger i virksomheden, så medarbejderne ikke skal bruge tid på transport.

·         Færre sygedage

·         Skader afhjælpes inden, de bliver alvorlige

·         Øget medarbejdertilfredshed og sundhed

Vi tilbyder for eksempel fysioterapi og massage – individuel behandling rettet mod den enkeltes konkrete skader – samt ergonomisk vejledning.

Hvis I ikke har de fysiske rammer til, at behandlingerne kan foregå i virksomheden, er der mulighed for at lave en aftale om behandlinger på Brønshøj Fysioterapis klinik lige ved Brønshøj Torv.

Det siger reglerne om arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser:

·         Som arbejdsgiver har du fradrag for udgifter til sundhedsydelser for dine medarbejdere

·         Medarbejderne beskattes ikke af den arbejdsgiverbetalte udgift, når det drejer sig om behandling af eller forebyggelse af arbejdsskader, der har sammenhæng med medarbejdernes arbejdsopgaver.